Hiển thị tất cả 12 kết quả

9.990.000
6.000.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi lọc khử khuẩn than hoạt tính 10inch

1.524.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi than hoạt tính CTO 10 inch Japan

1.047.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi than hoạt tính UDF 10 inch Japan

830.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi nén polypropylene 20 inch 1micron Japan

620.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi nén polypropylene 20 inch 5micron Japan

590.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi nén polypropylene 10 inch 1micron Japan

330.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi nén polypropylene 10 inch 5micron Japan

290.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi sợi polypropylene 10 inch 0.5micron Japan

430.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi sợi polypropylene 10 inch 1micron Japan

400.000

Lõi lọc cho bộ tiền lọc

Lõi sợi polypropylene 10 inch 5micron Japan

380.000